Wie zijn we

Wie ben ik

Mijn website-adres is: http://binnenhuysontwerp.nl.

Ik vind privacy belangrijk. Die van mijzelf en die van jou. Daarom doe ik er alles aan om de persoonlijke informatie die ik van jou krijg, vertrouwelijk te behandelen. En natuurlijk zo dat het in overeenstemming is met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Hier kun je lezen hoe ik dat doe.

Welke persoonlijke gegevens worden er verzameld

Binnenhuysontwerp verzamelt gegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten.

Dit is de informatie die we verzamelen:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch.

Waarom zijn deze gegevens nodig

Binnenhuysontwerp gebruikt of verzamelt uw gegevens om met u contact op te nemen, wanneer u daarom vraagt. Dit kan telefonisch zijn of per email. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden voor de opdracht, die we zijn overeengekomen. De gegevens worden dus alleen gebruikt wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven.

Die toestemming kan blijken uit het feit dat u mij per e-mail of anderszins een vraag stelt. Of als je een (gratis) product of dienst aanvraagt. Dat kan online of offline, dus persoonlijk zijn. Als je die toestemming hebt gegeven, gebruik ik uw naam en e-mailadres om je nieuwsbrieven te sturen met gratis, maar waardevolle informatie en inspiratie.

Verder gebruik ik je gegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of e-mails met aanbiedingen over mijn diensten
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Het afhandelen van jouw betaling

Delen van uw persoonsgegevens

Om je de inspiratie en aanbiedingen te sturen die je graag wilt ontvangen, maak ik gebruik van e-mail. Verder wijs ik je er graag op dat er plekken zijn waar ik geen invloed heb op het beschermen van jouw privacy. Bijvoorbeeld in reacties op mijn blogs of op social media. Ik kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor oneigenlijk gebruik van informatie die daar wordt gedeeld, ook niet door derden.

Binnenhuysontwerp verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Analytics & Cookies

Google analytics & cookies worden niet gebruikt door Binnehuysontwerp

Hoe lang Binnenhuysontwerp gegevens bewaart


Binnenhuysontwerp bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Gegevens inzien aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@binnenhuysontwerp.nl. Binnenhuysontwerp zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Contactinformatie

Binnenhuysontwerp

Majanka Toebast

Burgemeester Trooststraat 1

2741 TZ Waddinxveen

06-29394568

info@binnenhuysontwerp

kvk 77941055